Реактиви для визначення концентрації альбуміну (33696500-0) (НК024:2023 – 53599 Альбумін IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реактиви для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові (33696500-0) (НК024:2023 – 55862 Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин), Реактиви для визначення концентрації загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент), Реактиви призначені для визначення концентрацій загального та прямого білірубіну (33696500-0) (НК024:2023 – 30215 Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал), Розчин Азур-еозина по Романовському (33696500-0) (НК024:2023 – 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір), Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (33696500-0) (НК024:2023 – 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD), Імерсійна олія (33696500-0) (НК024:2023 – 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD), Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Реагенти для визначення кількості глюкози (33696500-0) (НК024:2023 – 53307 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реактиви для визначення активності аланінамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 45802 Аланін амінотрансфераза (АЛТ) IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал), Реагенти для визначення активності аспартамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для визначення кількості креатиніну (33696500-0) (НК024:2023 – 53252 Креатинін IVD, реагент), Реагенти для визначення активності лужної фосфатази (33696500-0) (НК024:2023 – 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент), Реагенти для визначення кількості сечовини (33696500-0) (НК024:2023 – 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Реагенти для визначення загальної активності альфа-амілази (33696500-0) (НК024:2023 – 52941 Загальна амілаза IVD, реагент), Реагенти для визначення кількості загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент), Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О (33696500-0) (НК024:2023 – 63271 Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація), Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору (33696500-0) (НК024:2023 – 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації), Реагенти кількісного визначення концентрації вільного естріолу (33696500-0) (НК024:2023 – 54163 Вільний естріол (оестріол) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення феретину (33696500-0) (НК024:2023 – 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення альфа-фетопротеїну (33696500-0) (НК024:2023 – 54064 Альфа-фетопротеїни (AФП) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення концентрації тиреотропного гормону (33696500-0) (НК024:2023 – 59221 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз), Реагенти для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD діагностика in vitro ), реагент), Реагентів для кількісного визначення концентрації вільного тироксину (33696500-0) (НК024:2023 – 54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагент для кількісного визначення концентрації аутоантитіл до тироїдної пероксидази (33696500-0) (НК024:2023 – 30490 Набір реагентів для вимірюання аутоантитіла тироглобуліну), Реагенти для кількісного визначення вільного трийодтироніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54394 Антитіла до рецепторів тиреоїдного гормону IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагент для кількісного визначення вільної b – субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 42658 Набір для визначення бета-ядерного фрагменту хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ), імуноферментний аналіз (ІФА), IVD), Реагенти для кількісного визначення концентрації асоційованого з вагітністю протеїну плазми – А (33696500-0) (НК024:2023 – 30328 Набір реагентів для вимірювання Альфа2-пов’язаного з вагітністю глікопротеїну), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення глікозильованого гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 61010 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54313 Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентнний аналіз), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення продуктів розпаду фібриногену (33696500-0) (НК024:2023 – 61389 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз), Діагностичні засоби для визначення резус-фактора (33696500-0) (НК024:2023 – 52692 Резус фенотип-специфічні реагенти еритроцитів (C/c /D/E/e/C^w) IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації), Реагенти що виявляють наявність гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 54548 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз), Реагенти для виявлення неповних антитіл lgG (33696500-0) (НК024:2023 – 57060 Система комплементу компоненти C3 / C3c ІВД, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-D (33696500-0) (НК024:2023 – 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагенти анти-А (33696500-0) (НК024:2023 – 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-В (33696500-0) (НК024:2023 – 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-С (33696500-0) (НК024:2023 – 52546 Анти-С [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Експрес-тест для швидкоготестування (3369500-0) (НК024:2023 – 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (33696500-0) (НК024:2023 – 48292 Вірус гепатиту B, маркери антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для виявлення сумарних антитіл класів M, G, і А до Treponema pallidumу (33696500-0) (НК024:2023 – 51798 Treponema pallidum, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення концентрації прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 58305 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз), Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту С (33696500-0) (НК024:2023 – 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgМ (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA)), Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 49548 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз), ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50783 Бактерія Chlamydia trachomatis імуноглобулін A (IgA) / IgG антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50788 Бактерія Chlamydia trachomatis, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір,імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 52440 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50265 — Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА), ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50268 – Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення концентрації кортизолу (33696500-0) (НК024:2023 – 62281 Загальний кортизол IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного, так і для якісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50157 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного визначення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50164 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) Діагностичні тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54516 Білірубін сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз), Реагенти для фарбування за Грамом (33696500-0) (НК024:2023 – 42709 Набір для фарбування за Грамом), Тест-система (33696500-0) (НК024:2023 – 52967 Ацетилхолінестераза IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) (код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні)

оголошено 19.01.2024 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

03399089

Місцезнаходження замовника:

43005, Україна, Волинська обл.,

м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, буд.18

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Ляшук Марина Володимирівна,

+380979883162,

marinalia@ukr.net

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета закупівлі:

Реактиви для визначення концентрації альбуміну (33696500-0) (НК024:2023 – 53599 Альбумін IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реактиви для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові (33696500-0) (НК024:2023 – 55862 Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин), Реактиви для визначення концентрації загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент), Реактиви призначені для визначення концентрацій загального та прямого білірубіну (33696500-0) (НК024:2023 – 30215 Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал), Розчин Азур-еозина по Романовському (33696500-0) (НК024:2023 – 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір), Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (33696500-0) (НК024:2023 – 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD), Імерсійна олія (33696500-0) (НК024:2023 – 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD), Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Реагенти для визначення кількості глюкози (33696500-0) (НК024:2023 – 53307 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реактиви для визначення активності аланінамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 45802 Аланін амінотрансфераза (АЛТ) IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал), Реагенти для визначення активності аспартамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для визначення кількості креатиніну (33696500-0) (НК024:2023 – 53252 Креатинін IVD, реагент), Реагенти для визначення активності лужної фосфатази (33696500-0) (НК024:2023 – 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент), Реагенти для визначення кількості сечовини (33696500-0) (НК024:2023 – 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Реагенти для визначення загальної активності альфа-амілази (33696500-0) (НК024:2023 – 52941 Загальна амілаза IVD, реагент), Реагенти для визначення кількості загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент), Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О (33696500-0) (НК024:2023 – 63271 Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація), Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору (33696500-0) (НК024:2023 – 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації), Реагенти кількісного визначення концентрації вільного естріолу (33696500-0) (НК024:2023 – 54163 Вільний естріол (оестріол) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення феретину (33696500-0) (НК024:2023 – 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення альфа-фетопротеїну (33696500-0) (НК024:2023 – 54064 Альфа-фетопротеїни (AФП) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для кількісного визначення концентрації тиреотропного гормону (33696500-0) (НК024:2023 – 59221 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз), Реагенти для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD діагностика in vitro ), реагент), Реагентів для кількісного визначення концентрації вільного тироксину (33696500-0) (НК024:2023 – 54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагент для кількісного визначення концентрації аутоантитіл до тироїдної пероксидази (33696500-0) (НК024:2023 – 30490 Набір реагентів для вимірюання аутоантитіла тироглобуліну), Реагенти для кількісного визначення вільного трийодтироніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54394 Антитіла до рецепторів тиреоїдного гормону IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагент для кількісного визначення вільної b – субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 42658 Набір для визначення бета-ядерного фрагменту хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ), імуноферментний аналіз (ІФА), IVD), Реагенти для кількісного визначення концентрації асоційованого з вагітністю протеїну плазми – А (33696500-0) (НК024:2023 – 30328 Набір реагентів для вимірювання Альфа2-пов’язаного з вагітністю глікопротеїну), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення глікозильованого гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 61010 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54313 Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентнний аналіз), Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення продуктів розпаду фібриногену (33696500-0) (НК024:2023 – 61389 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз), Діагностичні засоби для визначення резус-фактора (33696500-0) (НК024:2023 – 52692 Резус фенотип-специфічні реагенти еритроцитів (C/c /D/E/e/C^w) IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації), Реагенти що виявляють наявність гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 54548 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз), Реагенти для виявлення неповних антитіл lgG (33696500-0) (НК024:2023 – 57060 Система комплементу компоненти C3 / C3c ІВД, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-D (33696500-0) (НК024:2023 – 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагенти анти-А (33696500-0) (НК024:2023 – 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-В (33696500-0) (НК024:2023 – 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Діагностичний моноклональний реагент анти-С (33696500-0) (НК024:2023 – 52546 Анти-С [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Експрес-тест для швидкоготестування (3369500-0) (НК024:2023 – 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (33696500-0) (НК024:2023 – 48292 Вірус гепатиту B, маркери антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), реагент), Реагенти для виявлення сумарних антитіл класів M, G, і А до Treponema pallidumу (33696500-0) (НК024:2023 – 51798 Treponema pallidum, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення концентрації прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 58305 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз), Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту С (33696500-0) (НК024:2023 – 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgМ (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA)), Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 49548 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз), ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50783 Бактерія Chlamydia trachomatis імуноглобулін A (IgA) / IgG антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50788 Бактерія Chlamydia trachomatis, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір,імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 52440 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50265 — Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА), ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50268 – Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного визначення концентрації кортизолу (33696500-0) (НК024:2023 – 62281 Загальний кортизол IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для кількісного, так і для якісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50157 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)), Реагенти для якісного визначення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50164 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) Діагностичні тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54516 Білірубін сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз), Реагенти для фарбування за Грамом (33696500-0) (НК024:2023 – 42709 Набір для фарбування за Грамом), Тест-система (33696500-0) (НК024:2023 – 52967 Ацетилхолінестераза IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) (код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару, в тому числі через систему Prozorro та ВІ Prozorro.

1 000 000,00 UAH: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

з/п

Назва предмета закупівлі

Характеристики та опис товару

Одиниця виміру

Кількість

1

Реактиви для визначення концентрації альбуміну (33696500-0) (НК024:2023 – 53599 Альбумін IVD (діагностика
in vitro ), реагент)

Реактиви призначені для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини.
Набір “Альбумін” 1000 мікровизначень Філісіт-Діагностика або еквівалент

набір

1

2

Реактиви для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові (33696500-0) (НК024:2023 – 55862 Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин)

Реактиви призначені для диференціального забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім.
Набір “РЕТИКУЛОФАРБ” 1000 аналізі Філісіт-Діагностика або еквівалент

набір

1

3

Реактиви для визначення концентрації загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент)

Реактиви призначені для визначення концентрації загального білка у сироватці крові людини, з біуретовим реагентом.
Набір “Загальний білок” 250 макро-визначень Філісіт-Діагностика або еквівалент

набір

1

4

Реактиви призначені для визначення концентрацій загального та прямого білірубіну (33696500-0) (НК024:2023 – 30215 Загальний білірубін IVD
(діагностика in vitro ), контрольний матеріал)

Реактиви призначені для визначення концентрацій загального та прямого білірубіну у сироватцікрові людини за методом Ендрашика.
Набір “Білірубін” 110 напівмікро-визначень Філісіт-Діагностика або еквівалент

набір

15

5

Розчин Азур-еозина по Романовському (33696500-0) (НК024:2023 – 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір)

Розчин Азур-еозина по Романовському призначений для фарбування формених елементів крові.

літр

18

6

Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (33696500-0) (НК024:2023 – 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD)

Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду для фіксації та забарвлення препаратів крові.

літр

20

7

Імерсійна олія (33696500-0) (НК024:2023 – 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD)

Імерсійна олія для роботи з апохроматическими і ахроматичними імерсійними об’єктивами всіх типів мікроскопів, крім люмінесцентних, призначених для роботи у видимій області спектра, для заповнення проміжку між зовнішньою поверхнею лінзи об’єктива і покривним склом або зразком, не менше 100мл.

флакон

10

8

Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз)

Тест-смужки для визначення вмісту глюкози в сечі в діапазоні 0,1 – 2,0 %, час визначення: 2 хвилини.Упаковка не менше №100

упаковка/ пачка

10

9

Тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54519 Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз)

Тест-смужки для визначення вмісту кетонових тіл в сечі в діапазон: 0-15ммоль / л, час визначення: 3 хвилини. Упаковка не менеше №50

упаковка/ пачка

15

10

Реагенти для визначення кількості глюкози (33696500-0) (НК024:2023 – 53307 Глюкоза IVD (діагностика
in vitro ), реагент)

Реагенти призначені для визначення кількості глюкози в сироватці, плазмі крові, сечі, спинномозковій рідині. Колориметричний метод визначення.
Набір “ГЛЮКОЗА СпЛ” 500мл/500 визначень або еквівалент

набір

5

11

Реактиви для визначення активності аланінамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 45802 Аланін амінотрансфераза (АЛТ) IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал)

Реактиви призначені для визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці, плазмі крові. Кінетичний метод визначення.
Набір “АЛТ-кін.СпЛ” 500мл/500 визначень або еквівалент

набір

1

12

Реагенти для визначення активності аспартамінотрансферази (33696500-0) (НК024:2023 – 52955 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Реагенти призначені для визначення активності аспартамінотрансферази в сироватці, плазмі крові.Кінетичний метод визначення.
Набір “АСТ-кін.СпЛ” 500мл/500 визначень або еквівалент

набір

1

13

Реагенти для визначення кількості креатиніну (33696500-0) (НК024:2023 – 53252 Креатинін IVD, реагент)

Реагенти призначені для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі. Кінетичний метод визначення.
Набір “КРЕАТИНІН-кін.СпЛ” 500мл/500 визначень або еквівалент

набір

1

14

Реагенти для визначення активності лужної фосфатази (33696500-0) (НК024:2023 – 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент)

Реагенти призначені для визначення активності лужної фосфатази в сироватці, плазмі крові. Кінетичний метод визначення.
Набір “ЛУЖНА ФОСФАТАЗА-кін.”СпЛ” 500мл/415 визначень або еквівалент

набір

1

15

Реагенти для визначення кількості сечовини (33696500-0) (НК024:2023 – 53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз)

Реагенти призначені для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі. Кінетичний метод визначення.
Набір “СЕЧОВИНА-кін.СпЛ” 600мл/600 визначень або еквівалент

набір

1

16

Реагенти для визначення загальної активності альфа-амілази (33696500-0) (НК024:2023 – 52941 Загальна амілаза IVD, реагент)

Реагенти призначені для визначення загальної активності альфа-амілази в сироватці, плазмі крові та сечі. Кінетичний метод визначення.
Набір “α-АМІЛАЗА-кін.СпЛ” 50мл/50 визначень або еквівалент

набір

1

17

Реагенти для визначення кількості загального білка (33696500-0) (НК024:2023 – 53989 Загальний білок IVD, реагент)

Реагенти призначені для визначення кількості загального білка в сечі та лікворі. Колориметричний метод визначення.
Набір “БІЛОК в сечі та лікворі СпЛ” 100мл/100 визначень або еквівалент

набір

15

18

Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О (33696500-0) (НК024:2023 – 63271 Бета-гемолітична
численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація)

Діагностикум (набір) для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини.
Набір “АСЛ-О-латекс-тест” Гранум або еквівалент

набір

5

19

Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору (33696500-0) (НК024:2023 – 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації)

Діагностикум (набір) для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини.
Набір “РФ-латекс-тест” Гранум або еквівалент

набір

5

20

Реагенти кількісного визначення концентрації вільного естріолу (33696500-0) (НК024:2023 – 54163 Вільний естріол (оестріол) IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації вільного естріолу у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “Естріол вільний-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

1

21

Реагенти для кількісного визначення феретину (33696500-0) (НК024:2023 – 53719 Феритин IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Реагенти призначені для кількісного in vitro визначення феретину в сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “Ферритин-БЕСТ” 96 визначень або еквівалент

набір

3

22

Реагенти для кількісного визначення альфа-фетопротеїну (33696500-0) (НК024:2023 – 54064 Альфа-фетопротеїни (AФП) IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення альфа-фетопротеїну у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “АФП-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

3

23

Реагенти для кількісного визначення концентрації тиреотропного гормону (33696500-0) (НК024:2023 – 59221 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації тиреотропного гормону у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “ТТГ-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

4

24

Реагенти для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 54212 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD діагностика in vitro ), реагент)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “ХГл-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

5

25

Реагентів для кількісного визначення концентрації вільного тироксину (33696500-0) (НК024:2023 – 54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації вільного тироксину у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “Т4 вільний-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

1

26

Реагент для кількісного визначення концентрації аутоантитіл до тироїдної пероксидази (33696500-0) (НК024:2023 – 30490 Набір реагентів для вимірюання аутоантитіла тироглобуліну)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації аутоантитіл до тироїдної пероксидази у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “анти-ТПО-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

2

27

Реагенти для кількісного визначення вільного трийодтироніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54394 Антитіла до рецепторів тиреоїдного гормону IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення вільного трийодтироніну у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “Т3 вільний-БЕСТ” Бест Діагностик або еквівалент

набір

1

28

Реагент для кількісного визначення вільної b – субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини (33696500-0) (НК024:2023 – 42658 Набір для визначення бета-ядерного фрагменту хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ), імуноферментний аналіз (ІФА), IVD)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення вільної b – субодиниці хоріонічного гонадотропіну людини у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір “b-ХГл вільний – БЕСТ” 96 визначень Бест Діагностик або еквівалент

набір

1

29

Реагенти для кількісного визначення концентрації асоційованого з вагітністю протеїну плазми – А (33696500-0) (НК024:2023 – 30328 Набір реагентів для вимірювання Альфа2-пов’язаного з вагітністю глікопротеїну)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації асоційованого з вагітністю протеїну плазми – А у сироватці крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір «РАРР-А–БЕСТ» Бест Діагностик або еквівалент

набір

1

30

Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення глікозильованого гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 61010 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір,
імунохемілюмінесцентний аналіз)

Набір реагентів призначений для експрес аналізу (імунофлюоресцетного аналізу) для кількісного визначення HbA1c (глікозильованого гемоглобіну) у зразках цільної крові.
Комплект для Експрес Аналізу HbA1c Getein Biotech або еквівалент

набір

10

31

Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 54313 Прокальцитонін IVD, набір, імунофлюоресцентнний аналіз)

Набір реагентів призначений для експрес аналізу (імунофлюоресцетного аналізу) для кількісного визначення прокальцитоніну (ПКТ) в сироватці (плазмі) або зразках цільної крові.
Набір “PCT” 25 експрес тестів Getein Biotech або еквівалент

набір

4

32

Реагенти для експрес аналізу для кількісного визначення продуктів розпаду фібриногену (33696500-0) (НК024:2023 – 61389 D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний
аналіз)

Набір реагентів призначений для експрес аналізу (імунофлюоресцетного аналізу) для кількісного визначення продуктів розпаду фібриногену (d-димерів) у зразках плазми людини або цільної крові.
Набір “D-Dimer” 25 експрес тестів Getein Biotech або еквівалент

набір

1

33

Діагностичні засоби для визначення резус-фактора (33696500-0) (НК024:2023 – 52692 Резус фенотип-специфічні реагенти еритроцитів (C/c /D/E/e/C^w) IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації)

Діагностичні засоби для визначення резус-фактора методом конглютинації, розчин 10% по 10 мл в ампулі.
Набір “ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10% ” №10 Генезіс або еквівалент

набір

5

34

Реагенти що виявляють наявність гемоглобіну (33696500-0) (НК024:2023 – 54548 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз)

Набір реагентів що виявляє наявність гемоглобіну, пероксидаз рослинного походження (рослинних залишків); окисників (хлораміну, хлорного вапна, пральних порошків з вібілювачем, хромової суміші), іржі (окислів та солей заліза), кислот на медичних інструментах.
Набір”Азопірамова проба” Генезіс або еквівалент

набір

30

35

Реагенти для виявлення неповних антитіл lgG (33696500-0) (НК024:2023 – 57060 Система комплементу компоненти C3 / C3c ІВД, антитіла)

Реагент приназначений для виявлення неповних антитіл lgG (усіх чотирьох підкласів) та фрагментів C3d, зв’язаних з еритроцитами, 3мл.
“Анти-C3d lgM/lgG” Групотест або еквівалент

флакон

2

36

Діагностичний моноклональний реагент анти-D (33696500-0) (НК024:2023 – 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла)

Діагностичний моноклональний реагент анти-D для визначення груп крові людини за системою Rhesus, не менеше 10мл.
“Анти-D” Групотест або еквівалент

флакон

70

37

Діагностичний моноклональний реагенти анти-А (33696500-0) (НК024:2023 – 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла)

Діагностичний моноклональний реагенти анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, не менше 10мл.
“Анти-А” Групотест або еквівалент

флакон

60

38

Діагностичний моноклональний реагент анти-В (33696500-0) (НК024:2023 – 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла)

Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, не менше 10 мл.
“Анти-В” Групотест або еквівалент

флакон

60

39

Діагностичний моноклональний реагент анти-С (33696500-0) (НК024:2023 – 52546 Анти-С [RH002] групове типування еритроцитів IVD, антитіла)

Діагностичний моноклональний реагент анти-С, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену С еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації, не менше 5мл.
“Анти-C” Групотест або еквівалент

флакон

2

40

Експрес-тест для швидкоготестування (3369500-0) (НК024:2023 – 53707 C-реактивний білок (СРБ) IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Експрес-тест для швидкого тестування призначений для кількісного визначення С-реактивного білка в сироватці кров.
Експрес-тест”СРБ високочутливий (імунофлуоресценція)” 25 тестів /упаковка ГейтінБіотех або еквівалент

набір

10

41

Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (33696500-0) (НК024:2023 – 48292 Вірус гепатиту B, маркери антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), реагент)

Реагенти призначені для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці крові людини при оцінці динаміки захворювання вірусним гепатитом В і контролі за проведеною терапією гепатиту В. Набір не менше 192 визначень.
Набір “EQUI HBsAg EI-012” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

20

42

Реагенти для виявлення сумарних антитіл класів M, G, і А до Treponema pallidumу (33696500-0) (НК024:2023 – 51798 Treponema pallidum, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Набір реагентів призначений для виявлення сумарних антитіл класів M, G, і А до Treponema pallidumу сироватці та плазмі крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу на твердофазному носії.
Набір не менше 192 визначень.
Набір “EQUI anti-Treponema pallidum EI-702” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

25

43

Реагенти для кількісного визначення концентрації прокальцитоніну (33696500-0) (НК024:2023 – 58305 Прокальцитонін ІВД, набір, імунохроматографічним аналіз, експрес-аналіз)

Набір реагентів призначений для кількісного визначення концентрації прокальцитоніну (ПКТ) в сироватці (плазмі) крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу.
Набір неменше 96 визначень.

набір

2

44

Реагенти для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту С (33696500-0) (НК024:2023 – 48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Реагенти призначені для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту С у сироватці крові людини при оцінці динаміки захворювання вірусним гепатитом В і контролі за проведеною терапією гепатиту С.
Набір не менше 192 визначень.

набір

10

45

Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgМ (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA))

Реагенти призначені для кількісного визначення антитіл класу IgМ до цитомегаловірусу людини. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI CMV IgМ” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

46

Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 63098 Цитомегаловірус (CMV) імуноглобулін G (IgG) / IgM антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA))

Реагенти призначені для кількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI CMV IgG” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

47

Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Реагенти призначені для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1+2. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI HSV1+2 IgG” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

48

Реагенти для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 49548 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD, набір, імунофлюоресцентний аналіз)

Реагенти призначені для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1+2. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EEQUI HSV1+2 IgM” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

49

ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50783 Бактерія Chlamydia trachomatis імуноглобулін A (IgA) / IgG антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

ІФА-набір для якісного та напівкількісного виявлення антитіл класу IgG до Chlamydia trachomatis у сироватці чи плазмі крові людини методом ІФА з метою діагностики урогенітального хламідіозу. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EEQUI Chlamydia trachomatis IgG” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

50

ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50788 Бактерія Chlamydia trachomatis, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір,імуноферментний аналіз (ІФА))

ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM до Chlamydia trachomatis у сироватці чи плазмі крові людини методом ІФА з метою діагностики гострої хламідійної інфекції. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI Chlamydia trachomatis IgM” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

51

Реагенти для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 52436 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Реагенти призначені для кількісного визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI Toxoplasma gondii IgG” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

52

Реагенти для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 52440 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Реагенти призначені для якісного виявлення антитіл класу IgM до Toxoplasma gondii. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI Toxoplasma gondii IgM ” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

53

ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50265 — Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)

ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи у сироватці чи плазмі крові людини методом ІФА з метою діагностики краснухи та оцінки імунного статусу. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI Rubella virus IgG” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

54

ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50268 – Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

ІФА-набір призначений для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи у сироватці чи плазмі крові людини методом ІФА з метою діагностики гострої краснушної інфекції. Планшет не менше на 96 лунок.
Набір “EQUI Rubella virus IgM ” ТОВ «Еквітестлаб» або еквівалент

набір

10

55

Реагенти для кількісного визначення концентрації кортизолу (33696500-0) (НК024:2023 – 62281 Загальний кортизол IVD (діагностика in vitro ),
набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Набір повинен включати реагенти для кількісного визначення концентрації кортизолу методом ІФА в зразках сироватки або плазми людини за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу 7 типу. Мікро-планшет не менше на 96 лунок.
Набір ТОВ «Бест Діагностик» або еквівалент

набір

2

56

Реагенти для кількісного, так і для якісного визначення антитіл класу IgG (33696500-0) (НК024:2023 – 50157 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Набір реагентів для кількісного, так і для якісного визначення антитіл класу IgG до парвовірусу B19 методом ІФА. Тип зразку: плазма та сироватка людини.
Набір не менше 96 визначень.
“Набір для визначення IgG до Парвовірусу B19” ТОВ «Діа.Про» або еквівалент

набір

2

57

Реагенти для якісного визначення антитіл класу IgM (33696500-0) (НК024:2023 – 50164 Парвовірус B19, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА))

Набір реагентів для якісного визначення антитіл класу IgM до парвовірусу B19 методом ІФА. Тип зразку: плазма та сироватка людини.
Набір не менше 96 визначень.
“Набір для визначення IgM до Парвовірусу B19” ТОВ «Діа.Про» або еквівалент

набір

2

58

Діагностичні тест-смужки (33696500-0) (НК024:2023 – 54516 Білірубін сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експрес аналіз)

Діагностичні тест-смужки для визначення уробіліногену, глюкози, білірубіну, кетонів, крові, pH, білка, нітритів, питомої ваги, лейкоцитів. Не менше 100 в упаковці.
Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі “CITOLAB 10” №100 НВК “Фармаско”або еквівалент

упаковка/ пачка

150

59

Реагенти для фарбування за Грамом (33696500-0) (НК024:2023 – 42709 Набір для фарбування за Грамом)

Набір для фарбування за Грамом. Склад набору:
1. Карболовий розчин генціана фіолетового не менше 1 флакону (10,0±0,5) мл;
2. Розчин Люголя не менше 1 флакону (50±2) мл;
3. Розчин сафраніна не менше 1 флакону (50±2) мл;

набір

1

60

Тест-система (33696500-0) (НК024:2023 – 52967 Ацетилхолінестераза IVD
(діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний,
експрес-аналіз)

Тест-система для визначення жовчної кислоти, холінестерази, а-амілази. Час виконання 3-15 хв,
Не менше 30 тестів в упаковці.
Тест-система має бути адаптована для автоматичного мультифункціонального аналізатора iCARE-2100.

упаковка/ пачка

1